• LINE : MOCED22 Wechat : MOCED1
  • 08-5146-8066
  • moced22@gmail.com
  • Facebook:Modern C-ed
首页 - 特色课程
特色课程

课程C9:中文通-视频教学中文 (中泰文对照)

发布时间:2021-04-22

课程C9:中文通-视频教学中文 (中泰文对照)

中文通-视频教学中文

        本教材共有70课,全部都配套有动态的音视频进行教学。内容涵盖了介绍自己及家人、问路和天气、购物和旅游、邀请和约会、看电影和听音乐、游泳及其它体育项目、看病和理发、乘车和坐飞机、打电话、生日和舞会、在银行、邮局和其它公众场所等生活和工作重要话题。每课课后都有辅助教学课题——中国生活小助手,介绍在中国生活的相关知识。

  • 教材改编:泰国多媒体华教中心
  • 学时    :280小时
  • 收费    :3,600铢/30小时(期)/人
  • 适合对象:有意学习日常生活、工作、旅游、购物、交际和中国文化方面会话的人士

*******************************************************

本“中文通”课程目录: 14-12 中文通70课目录

*******************************************************

以下视频是 “中文通” 课程对应的视频教学程序样本:

 

Sample of Lesson 36    Taking a Taxi

ตัวอย่างบทที่ 36 นั่งรถแท็กซี่  

例课:  三     sānshíliù   zuòchūchē

 

  คำศัพพ์ใหม่

    1)        chūchē                        แท็กซี่                         

    2)        tíng                               หยุด  

    3)        jiāotōng                           การจราจร                             

    4)        chí                               สาย,ล่าช้า

    5)        qíngkuàng                        สภาพ

    6)        xiāngdāng                        ค่อนข้าง

    7)        jìn                            ใกล้ๆ

    8)         bàoqiàn                          ขอโทษ

    9)        yōng                           หนาแน่น

 10)        nèi                                 ข้างใน

 

  คำศัพพ์เฉพาะ

1) yuán             (สวนอีเหอหยวน) พระราชวังฤดูร้อน

 

zuòchūchē

นั่งรถแท็กซี่

 

shǐ  : chūchē!

สมิทส์   :  แท็กซี่!

 

     :   dàolixiānshēng?

คนขับ    :    คุณครับ ไปที่ไหน?

 

shǐ  :   yuánma?

สมิทส์   :   ไปอีเหอหยวนไหม?

 

     :     ,qǐngshàngchēba!

คนขับ    :     ไปครับ เชิญขึ้นรถก่อน!

 

shǐ  :     dàowàiguóxuéyuànménkǒutíngxià,yàojiēpéngyǒu

สมิทส์    :    ไปจอดที่หน้าประตูคณะภาษาต่างประเทศก่อน ฉันจะรับเพื่อนคนหนึ่ง

 

      :     hǎode

คนขับ    :     โอเค

 

shǐ  :       dàowàiguóxuéyuànyàoduōchángshíjiān?

สมิทส์    :      ไปที่คณะภาษาต่างประเทศต้องใช้เวลาเท่าไหร่?

 

      :       ò,kànjiāotōngqíngkuàngle,jīntiānxiàdejiāotōngxiāngdāngyōng

คนขับ     :       อือ นั่นต้องดูสภาพจราจรแล้ว วันนี้ตอนบ่ายการจราจรค่อนข้างแน่น

 

shǐ  :       néngbunéngzàishífēnzhōngnèigǎndàojīngchíleshífēnzhōng.

สมิทส์    :        สามารถไปถึงภายใน 15 นาทีได้ไหม? ฉันสายไป 10 นาทีแล้ว

 

      :       hǎode.jìnliàngba.depéngyǒuzàishénmefāngděng?

คนขับ    :        โอเค ฉันจะพยายามดู เพื่อนของคุณรออยู่ที่ไหน?

 

shǐ  :       zàixuéxiàodeménkǒu.qǐngzàixiàjiējiǎozuǒzhuǎn

สมิทส์    :        ที่ประตูโรงเรียน กรุณาเลี้ยวซ้ายที่แยกข้างหน้า

 

      :       hǎode

คนขับ     :       ได้

 

shǐ  :     xiǎngjiùzàijìnnéngbunéngkāimàndiǎnāzàibiān!wánglín!

สมิทส์    :    ฉันคิดว่าเขาคงอยู่แถวนี้ สามารถขับช้าหน่อยได้ไหม? อา เขาอยู่ทางนั้น หวางหลิน

 

wánglín   :     chídàoleèrshífēnzhōng.

หวางหลิน:     คุณมาสาย 20 นาที

 

shǐ  :    zhēnbàoqiàn.wàngleshíjiānle.

สมิทส์    :    ขอโทษ ฉันลืมเวลาไปแล้ว

 

     :     yuándàole

คนขับ   :     อีเหอหยวนถึงแล้ว

 

shǐ  :    xièxiè.duōshǎoqián?

สมิทส์    :    ขอบคุณครับ เท่าไหร่?

 

      :    èrshíkuài

คนขับ     :   25 หยวน

 

shǐ  :     zhèshìsānshíkuài

สมิทส์    :     นี่ 30 หยวน

 

      :     hǎode,zhèshìkuàixièxiè

คนขับ     :    อือ นี่ 5 หยวน ขอบคุณ

 

    中国生活小助手

        在北京乘坐出租汽车可以预定,也可以在宾馆,饭店外边和路旁随叫随到。由于车型不同,收费也不同。每部车均有里程显示器。

เกร็ดความรู้การใช้ชีวิตในประเทศจีน

 

               การนั่งรถเท็กซี่ในกรุงปักกิ่งสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ที่บริเวณนอกโรงแรมและข้างถนนก็สามารถเรียกได้ทันที เนื่องจากรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ค่าโดยสารก็แตกต่างกัน รถแท็กซี่แต่ละคันต่างก็มีการติดตั้งเครื่องแสดงระยะทางไว้

Copyright: Modern C-ED Center 现代化汉语教育中心 ศูนย์สอนภาษาจีนแบบทันสมัย